Вступ до 1 класу

Батькам майбутніх першокласників 2021-2022 навчального року

Київська гімназія східних мов №1 здійснюватиме прийом документів для зарахування дітей до 1 класу на 2021-2022 н.р. відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Графік прийому документів буде розміщений на сайті гімназії , інформаційних стендах за місяць до початку прийому.

Перелік необхідних документів для  вступу до першого класу

 • Заява (пишеться власноруч батьками або особами, які їх заміняють, при подачі документів).
 • Копія свідоцтва про народження (пред’являється оригінал).
 • Документи, що підтверджують право на першочергове зарахування.
 • Оригінал медичної довідки «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» форма 086-1/0.
 • Оригінал  карти профілактичних щеплень форми 063/0.
 • Батькам або особам, які їх заміняють, пред’явити  документ, що посвідчує особу заявника.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (стаття 12, п.4 Закону України «Про освіту»).

Кожна особа має право здобувати початкову освіту у державному або комунальному закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи (стаття 13, п.1 Закону України «Про освіту»).

Заяви про зарахування та документи можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця  (пункт 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).
Територія обслуговування закріплена за Київською гімназією східних мов №1 (Розпорядження Святошинської РДА «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва» від 09грудня 2019 № 914)

 

пр-т Перемоги 121, 121а, 121б;  

вул. Крамського 4, 9, 19;

вул. Котельникова 26, 29/18, 32/11, 31, 33, 35, 36, 37, 37а, 42, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 51а, 53, 53а, 55, 59/2;

вул. Верховинна 28, 34, 35, 37, 38/9, 39, 41,  46/12, 48, 49, 55, 57;

вул. Львівська 19-46/12, 48/7;

вул. Кричевського 5, 20;

вул. Відпочинку 10, 12.

Алгоритм вступу дитини з особливими освітніми потребами https://mon.gov.ua/ua/dlya-batkiv/algoritmi-vstupu

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

Право першочергового зарахування мають діти,

 • місце проживання яких на території обслуговування гімназії  підтверджене;
 • які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів Київської гімназії східних мов №1;
 • які є дітьми працівників Київської гімназії східних мов  №1;
 • а також згідно міжнародних договорів

(Підпункт 1, пункт 3 та пункт 8, глава 1, розділ ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти)

 • Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 та № 681 від 17.07.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF)

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиза формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
Контакти для повідомлень:
тел. 380664236206, електронна пошта shkolamolodsha2020@gmail.com