Науково-практичний семінар “Реалізація інноваційних технологій в умовах упровадження Концепції НУШ”

24 жовтня 2018 року у рамках Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» відбувся науково-практичний семінар «Реалізація інноваційних технологій в умовах упровадження Концепції Нової української школи».
Організатори заходу: відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Київська гімназія східних мов №1. Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, вчителі, керівники та методисти районних міських управлінь освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Учасникам науково-практичний семінару було надіслано відеозвернення всіма мовами, що викладаються у Київській гімназії східних мов №1.
Доповіді та повідомлення:
«Особливості впровадження і реалізації педагогічних технологій профільного навчання» (Васьківська Г. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України);
«Науково-теоретичні засади та педагогічна система розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов №1» (Савченко М. П., заступник директора з навчально-методичної роботи Київської гімназії східних мов №1, заслужений вчитель України;
«Актуальні питання модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання» (Кизенко В. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України);
«Розвиток мовної особистості здобувачів початкової освіти як носіїв культурно-мовних цінностей, основних суб’єктів комунікації» (Виклюк С. Г, вчитель-методист початкових класів Київської гімназії східних мов №1, відмінник освіти України);
«Мовленнєвий розвиток учнів як носіїв культурно-мовних цінностей засобами української мови: особистісно орієнтований підхід» (Масловська Л. Г, вчитель-методист української мови та літератури Київської гімназії східних мов №1, відмінник освіти України);
«Проектування змісту навчальних посібників, підручників арабської мови у контексті розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів гімназії» (Ахмад О. Р., вчитель-методист арабської мови Київської гімназії східних мов №1);
«Культурно-мовні цінності арабів» (Саліх Саліх Абд, старший учитель арабської мови Київської гімназії східних мов №1);
«Компетентнісний підхід до моделювання дидактичних засобів розвитку культурно-мовних цінностей учнів у процесі навчання китайської мови» (Сократова Л. Г., вчитель-методист китайської мови Київської гімназії східних мов №1, заслужений вчитель України);
«Волонтерство як вияв морально-громадянських цінностей, суспільної активності гімназистів» (Сегеда Ж. П, класний керівник, вчитель-методист зарубіжної літератури Київської гімназії східних мов №1, відмінник освіти України);
«Проблема компетентнісно орієнтованого підходу до розвитку культурно-мовних цінностей учнів на уроках української мови» (Луцак О. В., заступник директора з виховної роботи, вчитель-методист української мови та літератури Київської гімназії східних мов №1, відмінник освіти України).
Загалом, порушено коло питань, що стосувалися:
значення англомовного спецкурсу «Вступ до сходознавства» у педагогічній системі розвитку культурно-мовних цінностей учнів гімназії;
дидактичних особливості використання мультимедійних технологій в освітньому середовищі;
діагностичних методик дослідження рівня розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів гімназії в умовах дослідно-експериментальної роботи;
етнонаціональних, культурно-мовних цінностей особистості у літературі Сходу як скарбів бібліотечних проектів міжкультурної комунікації;
національних цінностей у контексті діалогу української та східних культур;
національно-патріотичного спрямування творчості обдарованих учнів у процесі розвитку морально-громадянських цінностей у позаурочній роботі з української мови та літератури;
особливостей реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання;
змісту підручника української мови в початковій школі за впровадження компетентнісного підходу до розвитку мовної особистості, її культурно-мовних цінностей, громадянської відповідальності;
проблем формування громадянської компетентності учнів засобами модернізації змісту курсу фізики в умовах гуманітарної гімназії;
реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи з проблеми розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів, а також педагогічних технологій профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням;
розвитку морально-громадянських цінностей здобувачів початкової освіти на уроках та в позаурочній діяльності, а також патріотизму та громадянськості як цінностей учнів у позаурочній та позашкільній діяльності;
ситуативних методик на уроках японської мови (комунікативна компетентність та культурно-мовні цінності учнів);
сучасних тенденцій реалізації педагогічних технологій за природничим спрямуванням в умовах профільного навчання;
умов та чинників ефективної реалізації соціально спрямованих технологій профільного навчання;
формування системи цінностей старшокласників в умовах профільного навчання;
цінностей англійців у мовленнєвій діяльності учнів як моделі спілкування англійською мовою.

Please follow and like us: