Заняття для вчителів НУШ

Викладач-тренер НУШ Київського університету імені Бориса Грінченка Інституту післядипломної педагогічної освіти відповідно до наказу РУОМС від 19.10.2018 № 325 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти у 2018 -2019 н.р.» на базі Київської гімназії східних мов №1 проводить заняття  для вчителів десяти закладів освіти Святошинського району міста Києва (60 годин – очне навчання).

         Програма занять розроблена на засадах Концепції реформування середньої освіти «Нова українська школа» та на основі новітніх науково-обґрунтованих підходів до навчання, забезпечує професійний розвиток та підвищення рівня професійної компетентності вчителів, які навчатимуть учнів перших класів, щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти.

         Основними завданнями програми є інформування її учасників про сучасні досягнення андрагогіки, вікової психології, педагогіки та методики викладання у початковій школі, надання змоги вчителям опанувати сучасні методики для навчання учнів початкових класів, їх інформування про цілі та завдання Нової української школи.

         Заняття формують у вчителів переконання необхідності використання набутого досвіду в своїй  діяльності.

Please follow and like us: