Відкритий лист працівників КГСМ №1 щодо агресії

Відкритий лист працівників Київської Гімназії Східних Мов №1 щодо багаторічної емоційно-психологічної агресії  Михайлової Г.П. щодо закладу освіти та керівників

 
     Педагогічний колектив гімназії — це команда професіоналів, які мають відповідну освіту та належним чином виконують свої службові обов’язки. Зі 118 педагогічних працівників 5  вчителів мають почесне звання «Заслужений вчитель України», 31 педагог — «Відмінник освіти України», 44 особи — вчителі — методисти, 83 вчителя вищої категорії.
 
     Протягом останніх 15 років колектив Київської гімназії східних мов № 1 потерпає від численних перевірок за зверненнями та скаргами Михайлової Ганни Павлівни (Голови громадської організації «Світ добра»). Звертаємо Вашу увагу, що Михайлова Г.П. не є учасником освітнього процесу гімназії, її онуки не навчаються в гімназії з    2018 р.
 
     Нам не відомо про будь-які соціально-педагогічні проекти зазначеного громадського об’єднання на чолі з Михайловою Г.П., які б спрямовували стратегію розвитку столичної освіти, освіти  Святошинського району м. Києва. Дії зазначеної громадської  організації – це емоційно-психологічна агресія, атракція під маркою «зацікавленості», деструктивна критика, самонавіювання, а тому засуджуємо соціальну поведінку громадського об’єднання та Михайлової Г.П. 
     У ст. 6 Закону України «Про освіту» зазначено, що  одним із основних принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій, а ч.1 ст. 8  визначає, що навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Проте, незважаючи на закріплені норми закону, громадянка Михайлова Ганна Павлівна (Голова громадської організації «Світ добра») постійно намагається не тільки  втручатися в освітній процес КГСМ № 1, а й дестабілізувати роботу закладу. Вона систематично направляє безпідставні заяви (скарги) до державних органів із вимогою провести перевірки КГСМ № 1. Тільки протягом 2015-2019 р. Михайлова Г.П. надіслала  близько 300 звернень до різних державних установ. Ці звернення містять спотворену інформацію образливого характеру, спрямовану на  дискредитацію закладу освіти, адміністрації, директора. Вважаємо маловідому «суспільну діяльність» громадської організації  «Світ добра» на чолі з Михайловою Г.П. не партнерською, не діалогічною, а дезінтеграційною, деструктивною, що шкодить психічному, фізичному здоров’ю педагогічних працівників, які змушені протягом багатьох років так званих «звернень» зазначеної громадянки Михайлової Г.П. черговий раз відволікатися від прямих професійних обов’язків на участь у численних перевірках звернень фактично однакового змісту. Перевіряючі не завжди дотримувались ділової етики у спілкуванні з керівником та іншими працівниками закладу освіти. Під час багатьох перевірок була присутня особисто Михайлова Г.П., яка дозволяла собі відкрито ображати працівників гімназії та некоректно себе поводила.
     Звертаємо Вашу увагу на те, що оціночні судження діяльності КГСМ № 1,  викладені Михайловою Г.П. у своїх  зверненнях, неодноразово були перевірені, тому повторний розгляд одних і тих самих питань є грубим порушенням Закону «Про звернення громадян», ст. 8 «…не розглядаються  й  повторні  звернення  до  одного й того ж самого органу від одного й того ж самого громадянина  з  одного  й того  ж  самого  питання». Ми ставимо питання про те, що такі перевірки скарг практично однаково змісту мають вигляд  відмови численних інституцій від реагування на постійний мобінг директора Проскура О.І. та всього педагогічного колективу. Наголошуємо на тому, що це призводить  до високого психологічного напруження серед освітян та їх емоційного виснаження. Фактично, Михайлова Г.П., своїми безпідставними скаргами відволікає педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, що є неприпустимим. Розглядаємо подібні дії Михайлової Г.П. відносно  педагогічного колективу КГСМ № 1 як булінг.
     У Ч.1 Ст.57 Закону України «Про освіту» передбачено, що держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці.  Звертаємо Вашу увагу на ситуацію відкритого втручання Михайлової Г.П. в освітній процес Київської гімназії східних мов № 1 та вважаємо її дії як системний мобінг працівників закладу освіти та мобінг директора. 
#захист_честі_та_гідності колективу Київської гімназії східних мов № 1.
Please follow and like us: