Інформація батькам першокласників 2020-2021 н.р.

Інформація батькам першокласників 2020-2021 навчального року щодо  розподілу  здобувачів  освіти на групи східних мов

 

Зарахування здобувачів освіти до 1 класів здійснюється відповідно до «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, Статуту Київської гімназії східних мов №1 та рішення педагогічної ради гімназії.

Згідно Статуту, Київська гімназія східних мов №1 – це заклад освіти, в якому з першого класу здобувачі освіти вивчають одну з семи східних мов (арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька і японська). При вивченні східних мов відбувається поділ класу на три групи. Під час відкриття груп береться до уваги забезпеченість педагогічними кадрами (фахівцями з тієї чи іншої східної мови), аудиторіями, матеріально-технічним оснащенням.  

Відповідно до пункту 8 статті 12 («Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти») розділу ІII Закону України «Про повну загальну середню освіту»  здобувачі освіти розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти.

Рішенням педагогічної ради протокол № 4 від 14.02.2020 р., прийнято рішення про розподіл здобувачів освіти на групи вивчення східних мов у 2020-2021 н.р. 

Під час розподілу здобувачів освіти на групи східних мов, беруться до уваги такі чинники:

базові навички володіння східною мовою (за наявності),

національність,

пов’язаність з професійною діяльністю батьків (для працівників посольств, МЗС та дипломатичних установ),

мова, яку вивчають старші діти в гімназії.

Також враховуються гендерні показники наповнюваності груп.

Протягом першого тижня навчання остаточно формуються групи східних мов, за наявності певних причин (логопедичні проблеми та ін.), які можуть вплинути на рівень засвоєння східної мови, діти можуть бути переведені до інших груп східної мови.