Адаптація першачків

Адаптація до Нової української школи: як батькам і вчителям допомогти дитині (читати статтю)

Адаптація  учнів 1-х, 5-х та 10-х класів

Початок навчання дитини в першому класі – відповідальний етап життєвого шляху дитини. До важливих змін у цей період можна віднести усе, що пов`язано із спілкуванням з оточуючими людьми. У період адаптації здобувачів освіти потрібно підтримувати як вчителям, так і батькам.Створеннясприятливогосередовища для адаптаціїдитини до систематичного навчаннязабезпечуватимеїйподальшийрозвиток, успішненавчання та виховання. Основною новацією у практицідіяльності 1-х класівзакладівзагальноїсередньоїосвіти є структуруваннязміступочатковоїосвіти на засадах інтегративногопідходу у навчанні.(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/1-klas-nysh/nmo-923-dodatok.pdf)

Рекомендації батькам та педагогам:

— створення сприятливого психологічного клімату для дитини;

—  роль самооцінки дитини в період адаптації до школи;

-формування інтересу до школи;

— урахування темпераменту дитини в перід адаптації;

— заохочення дитини не тільки за навчальні успіхи;

 -розвиток самоконтролю і самооцінювання дитини (http://kgsm1.kiev.ua/to_teachers/)

 

Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається не одразу. Для учнів  5-го класу багато чого стає непізнанним: нові вчителі та  форми навчання. Відвідуючи уроки у 5-му класі, ми побачили, що п`ятикласникам  у школі цікаво: вони прагнуть бути активними , хочуть, щоб їх помітив новий учитель. Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі. Для втілення принципу наступності в навчально-виховному процесі, особливо  в період адаптації до нових умов навчання в 5-му класі, батькам, учителям, адміністрації необхідно:

 • враховувати індивідуальні вікові особливості школярів;
 • створювати освітні ситуації, у яких дитина почувала б себе комфортно, не боячись розкривати світ власних емоцій;
 • упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;
 • формувати навички самоконтролю та самооцінки.
 • постійно підтримувати зв`язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.( http://kgsm1.kiev.ua/to_teachers/)

Ознаки успішної адаптації:

 • задоволення дитини процесом навчання;
 • дитина легко справляється з програмою;
 • ступінь самостійності дитини при виконанні нею навчальних завдань;
 • задоволеність міжособистісними стосунками з однокласниками і вчителем.

Ознаки дезадаптації:

 • стомлений зовнішній вигляд дитини;
 • небажання дитини ділитися своїми враженнями про проведений день;
 • прагнення відвернути увагу дорослих від шкільних подій, переключити увагу на інші теми;
 • небажання виконувати домашні завдання;
 • негативні характеристики на адресу школи, вчителя, однокласників.

Чим можна допомогти?

-безумовне прийняття дитини, незважаючи на ті невдачі з якими дитина може зіткнутися;

— створення умов для розвитку самостійності у поведінці дитини.

Консультативна робота

Робота з педагогами найчастіше проводиться у виглядігруповихконсультацій на семінарах. Консультації з учнями й батьками – індивідуально.

Робота з батьками

З боку батьківнеобхідноотриматизгоду на проведеннятренінгових та корекційних занять з їхдітьми. Психолог знайомитьбатьків з проблемами «особливих» дітей (гіперактивних, сором’язливих, тривожних) у віці 9 -10 років, пояснюєможливі причини такоїповедінки, даєрекомендації з наданнядопомогидитині.(http://rubizhne-school8.edukit.lg.ua/stranichka_psihologa/sistema_roboti_shkoli_z_adaptacii_pyatiklasnikiv/)

Корекційно-розвивальна робота

Критеріями ефективності цієї роботи виступають: зниження рівня тривожності, підвищення групової згуртованості, позитивна динаміка емоційного розвитку дитини, підвищення впевненості в собі і у своїх можливостях, формування у дітей позитивного ставлення до школи, вчителів та однокласників.

      Дуже важливою для сучасного 10 класу є проблема адаптації до нового колективу. Специфіка адаптації 10-класників визначається особливостями віку та специфікою профільного навчання. Важливою соціальною потребою даного віку є потреба пошукової активності, самовизначення, вибудовування життєвих перспектив. Необхідним етапом в розробці рекомендацій із прогнозування успішності навчання, професійного становлення є вивчення процесу адаптації до певної діяльності.