Атестація

У Київській гімназії східних мов №1 завершився атестаційний період. Протягом даного періоду було вивчено нормативні документи, методичні матеріали, опрацьовано сертифікати підвищення кваліфікації, складено характеристики, протоколи атестаційної комісії та атестаційні листи. 

У 2022/2023 навчальному році в нашому закладі освіти атестувалося 12 педагогічних працівників, а саме:

— три вчителя початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію та подали заяви на проходження позачергової атестації (Гупал О.С., Журба Т.С., Плужник І.М.);

— вихователь ГПД — Незнанна С.І. — присвоєння педагогічного звання “вихователь-методист”;

— керівник гуртка — Величко О.М., яка атестувалася на присвоєння педагогічного звання “керівник гуртка-методист”.

Їх навчально-методичні матеріали були апробовані в освітньому процесі та схвалені Вченою радою Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка протокол №1 від 25 грудня 2022 року.         Атестаційна комісія постійно працює над вдосконаленням процесу проходження атестації педагогічними працівниками. У цьому році ми змінили підхід до захисту педагогічного досвіду і свого бачення розвитку на наступний атестаційний період. Сьогодні атестація вимагає нових підходів, а не педагогічних “фантиків” із фото в анфас та профіль. На часі – зовнішній мінімалізм та внутрішнє наповнення, зокрема ті, хто сповідуватиме принцип «менше, але змістовніше, корисніше та актуальніше». Учителі це робили у вигляді самопрезентації «Я  для учнів, для колег, для родини»» —  6 слайдів УСПІХУ без педагогічних блискіток». Атестація відбувалася під гаслом “Педагогічний успіх без педагогічних блискіток”, що дало можливість зробити процес атестації більш креативним, неупередженим, прозорим. Зважаючи на те, що атестація підвищує статус вчителя, спонукає педагога поповнювати свій досвід і показує його професійні вміння та навички, саме такий формат проведення атестації був надзвичайно вдалим. Підведення підсумків атестаційного періоду відбулося на засіданні методичної ради 15 березня 2023 року та атестаційної комісії 21 березня 2023 року.

З матеріалами також можна ознайомитися за посиланням (Padlet дошка):
https://padlet.com/viktoriadovgan045/2022-2023-1-amwov8p6qixmisem

Фото:

Також про сертифікацію можна прочитати за посиланням: http://osvita.ua/school/reform/48027/