Інформація

Структура та органи управління гімназії

Кадровий склад гімназії

Освітні програми

Освітні компоненти, визначені освітніми програмами

Територія обслуговування, закріплена за гімназією

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в гімназії

Вступ до 1 класу

Мови освітнього процесу

Українська, англійська, китайська, турецька, японська, корейська, перська, гінді, арабська.

Вакансії

Матеріально-технічне забезпечення гімназії

Результати моніторингу якості освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг та їх вартість

Додаткових платних освітніх  послуг в гімназії немає.

Режим роботи гімназії

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в Київській гімназії східних мов №1

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами