Воркшоп для вчителів англійської та східних мов

WORKSHOP

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ»

2 березня в Київській гімназії східних мов №1 відбувся workshop для вчителів англійської та східних мов на тему «Тенденції розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти» за участю завідувача відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук Валерія Григоровича Редька.

Учасники майстер-класу обговорили сучасні тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у системі загальної середньої освіти та виокремили провідну роль компетентнісного підходу до навчання; взаємопов`язаного та збалансованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; комунікативного спрямування освітнього процесу; організації культурологічного підходу в процесі навчання у формі «діалогу культур»; взаємопов`язаного навчання іноземної мови й культури її носіїв та інші.

В.Г. Редько виокремив професійне зростання адміністрації  та вчителів східних мов гімназії на етапі реформування системи освіти України. Відповідно рішення Вченої ради Інституту педагогіки НАПН України та від імені його директора О.М. Топузова науковець вручив медалі «Академік В.Д. Ярмаченко» директорці КГСМ №1 О.І. Проскура, вчителям китайської мови Чжен В.А. та Мілюк К.С., учителям арабської мови Ахмад О.Р. та Саліху Саліху Абду.

Були визначені напрями подальшої співпраці закладу освіти з науковцями Інституту педагогіки НАПН України.